Sau hơn 3 năm kể từ khi Philippines nộp bản Thông báo và Tuyên bố khởi kiện đối với Trung Quốc trước Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc về “Thẩm quyền trên các vùng biển của Philippines đối với Biển Tây Philippines”, phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được tòa đưa ra vào tháng 6/2016.