Các chuyên gia quân sự cho rằng Washington và Moscow đang tỏ ra ngang tài ngang sức trên phương diện phát triển vũ khí siêu vượt âm.