Sau vụ tấn công chấn động thế giới năm 2001, chủ nghĩa khủng bố không ngừng biến tướng với những thế lực, địa bàn, phương thức hoạt động và tuyên truyền ngày một tinh vi, khó lường.