Hàng nghìn tỷ đồng là giá trị sử dụng đất chưa được vốn hóa để thúc đẩy nông nghiệp “cất cánh”. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nông nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tích tụ ruộng đất để mở rộng sản xuất.