Tập đoàn khoáng sản Vale của Brazil sẽ đầu tư 4 tỷ USD trong sáu tháng cuối năm cho hoạt động sản xuất, giảm 42% so cùng kỳ năm ngoái.