Kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Braxin trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 2,723 tỷ USD, triển vọng tiếp cận mốc 4 tỷ USD trong năm 2015.