Người Việt ở Mỹ thường nói đùa, ở Việt Nam thì tuổi Tý, Sửu, Dần, Tuất, Hợi này nọ, chứ qua đây rồi thì ai cũng chỉ có mỗi tuổi con… Trâu.