Năm 2016, tăng trưởng sẽ tốt lên vì khu vực trong nước không còn yếu như những năm 2011-2013. Khu vực đầu tư nước ngoài có nhiều động thái mạnh nhưng cần kiểm soát được chất lượng của dòng vốn vào. Vấn đề quan trọng là chúng ta chuẩn bị năng lực cho hội nhập để xoay chuyển cơ cấu, cấu trúc kinh tế, nâng cấp hiện đại nền kinh tế.