Sắp tới, cư dân sẽ được phép mua bán chỗ đỗ xe ô tô trong chung cư. Tuy nhiên, giá bán chỗ để xe tại một số chung cư hiện đã có sự chênh lệch đáng kể, mỗi nơi một phách, mạnh ai nấy làm.