Jack Ma tỏ ra bình thản với tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay vì ông cho rằng Trung Quốc tăng trưởng chậm lại là điều tất yếu thậm chí còn là điều tốt với những người nhìn nhận nền kinh tế Trung Quốc đã đến lúc chú trọng hơn vào chất lượng của tăng trưởng.