Quy định hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH; Bỏ thu phí đường bộ với xe mô tô; Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không... là những quy định mới sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2016.