Trong khi một số người cho rằng cách làm cũ là hiệu quả nhất, thực tế là sự phát triển trong ngành xây dựng đã giúp cho việc xây lắp trên toàn cầu trở nên dễ dàng và an toàn hơn.