Văn phòng phẩm là một trong những thị trường vô cùng sôi động từ trước tới nay. Bạn có thể nhìn thấy sự hiện hữu của văn phòng phẩm tại bất kỳ nơi đâu. Tuy nhiên, đặc biệt vào những dịp quan trọng thường niên như trước thời gian khai giảng năm học mới, nhu cầu về văn phòng phẩm tăng mạnh. Vậy, thị trường văn phòng phẩm có ổn định về giá hay không?