Ngành nông nghiệp VN không chỉ thất bại trên sân bạn mà sẽ thua ngay trên sân nhà nếu tình trạng sử dụng hóa chất tràn lan gây mất an toàn cho người tiêu dùng như hiện nay.