Lộ diện nhà đầu tư ngoại muốn làm đường sắt đô thị Hà Nội; Vinachem 'cầu cứu' Chính phủ khoản vay Trung Quốc 250 triệu USD; Vải thiều Việt bán 200.000 đồng một kg tại Thái Lan; 700 đồng một lá tía tô xuất sang Nhật