Sau những cú sốc trong năm 2015, liên tiếp có những dự báo đáng ngại về dài hạn cho tỉ giá USD. Điều này khiến cho những ai nắm giữ hay vay USD đều phải cảnh giác.