Ray Dalio đã đưa Bridgewater trở thành một trong những công ty đầu tư thành công nhất thế giới, với hơn 70 tỷ USD lợi nhuận kể từ năm 1975.