hính sách hỗ trợ được viết ra từ tư tưởng tư hữu nặng nề đã khiến chương trình phát triển nhà ở xã hội trở thành “không tưởng”.