“Việt Nam chắc chắn là một thị trường đáng mơ ước và thu hút đối với bất kỳ một đối tác nào có quan tâm đến phát triển giao thương toàn cầu”, đó là nhận định của bà Usa Wijarurn, tham tán Thái Lan tại Việt Nam.