Sáng 25-10, danh sách các Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã chính thức được công bố, một ngày sau khi Đại hội 19 kết thúc.