Là ông chủ nhà băng thành đạt nhất Ấn Độ, trong vòng 20 năm, Uday Kotak đã biến công ty của mình từ những bước khởi đầu chập chững thành một tập đoàn tài chính cỡ bự.