Các cuộc thi sắc đẹp thường chỉ yêu cầu nhiều về hình thức, nhưng để lọt vào “mắt xanh” các nhà tuyển dụng ngân hàng ở Việt Nam thì ứng viên vừa phải có hình thức tốt, kiến thức cao lại vừa phải có kinh nghiệm thực tế.