Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 được công bố sáng nay (8/6), trong số 496 người trúng cử, có 18 tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.