Giới đầu tư và nhà phân tích cho rằng giá vàng sẽ nối tiếp đà tăng, theo kết quả khảo sát hàng tuần của Kitco News.