Xu hướng di cư về đô thị đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Thất nghiệp có thể thấy ở ngay khu vực sản xuất nông nghiệp.