Ông Lê Phước Vũ khẳng định, xây dựng thương hiệu, khẳng định chất lượng đạt chuẩn chính là con đường, là cách thức phát triển sống còn cho các doanh nghiệp Việt Nam trước thềm hội nhập.