Với tham vọng xây dựng con đường tơ lụa trên biển của thế kỷ 21, Trung Quốc đang vung tiền mua lại các cảng biển khắp thế giới và thông tin dạng này gần như xuất hiện hàng ngày.