Trung Quốc sẽ xuất khẩu ròng bông trong khi vẫn phải nhập cà phê trong vòng 5 năm tới.