Trong vài tuần gần đây, thị trường toàn cầu liên tiếp chịu những cú sốc lớn từ Trung Quốc, từ khủng hoảng chứng khoán, quyết sách tiền tệ cũng như báo cáo kinh tế ảm đạm.