Trong thiết kế hồ chứa thủy điện, VN đã tính đến trường hợp các hồ, đập thượng nguồn Trung Quốc đồng loạt xả lũ. Nhưng vấn đề khó hiện nay là nếu xả đột ngột thì vùng hạ lưu sẽ bị động ứng phó, GS-TS Hà Văn Khối, nguyên Trưởng bộ môn thủy văn công trình, Khoa Thủy văn tài nguyên nước, ĐH Thủy lợi cho biết.