Sau nhiều đợt bơm tiền ồ ạt, cuối cùng thì lãi suất qua đêm trên thị trường tiền tệ của Trung Quốc đã chấm dứt chuỗi 39 ngày tăng liên tiếp.