Sau 3 phiên phục hồi ngoạn mục, giá dầu bất ngờ quay đầu giảm mạnh do những số liệu kinh tế từ Trung Quốc.