Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đang nghiên cứu giải pháp “chống ngập bằng hồ chứa tại gia” (Tuổi Trẻ ngày 21-10) và sẽ đề xuất cơ quan thẩm quyền thực hiện tại TP.HCM trong thời gian tới.