“Chúng ta đang nhầm lẫn nghiêm trọng trong xây dựng luật”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) nhấn mạnh như vậy khi đề cập tới quy định áp trần lãi suất với các tổ chức tín dụng trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đang thảo luận tại Quốc hội.