BVSC cho rằng quá trình xem xét nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi khả năng sẽ kéo dài và còn khá nhiều vấn đề, TTCK Việt Nam cần nỗ lực khắc phục để được MSCI chấp thuận.