Liu Yiqian quẹt thẻ mua bức tranh hơn 170 triệu USD, Joseph Lau chi gần 70 triệu USD cho hai viên kim cương tặng con gái.