Lợi suất đầu tư, tính thanh khoản và quy mô khá hấp dẫn nhưng cho đến nay trái phiếu Trung Quốc vẫn không được nhiều nhà đầu tư nước ngoài để mắt đến.