Nhiều cô gái mặc váy ngắn, cầm xô đá tiếp thị bia đến các thanh niên trẻ ở những quán nhậu. Đó là hình ảnh không hiếm ở Việt Nam. Nhậu là chuyện rất bình thường ở đất nước này, Bloomberg viết.