Đài Loan đang nổi lên là hình mẫu tiêu biểu của thế giới về tái chế rác thải, sau khi đạt tỉ lệ tái chế là 55% vào năm 2015.