Trái phiếu 3 năm vẫn cho thấy sự hấp dẫn của mình trong tuần qua khi đều trúng thầu 100% và khối lượng đặt thầu cao. Với diễn biến của thị trường hiện nay, cộng với đó khẩu vị của các ngân hàng chưa nhiều thay đổi, nên dự báo tuần này, trái phiếu kỳ hạn ngắn vẫn trong “tầm ngắm”.