Năm 2017 được gọi là kỷ nguyên nền tảng - "platform" khi 5 doanh nghiệp đứng đầu về giá trị vốn hóa, mang về doanh thu hàng tỷ USD là các "platform" Facebook, Amazon, Google, Microsoft và Apple