Dù kỳ vọng, nhưng gần 10 năm qua, Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trên “chuyến tàu” WTO. Đó là tăng trưởng không như kỳ vọng; nền nông nghiệp còn lạc hậu; cơ cấu XK có vấn đề.