Các nguyên nhân gây tổn thất trong và sau khai thác thủy sản đã được Tổng cục thủy sản đặt ra nhiều lần nhưng tình hình vẫn không được cải thiện mà đang có khuynh hướng tăng,chiếm khoảng một phần ba sản lượng khai thác. Các ý kiến tại một hội thảo ở Cà Mau hôm nay, 17-3, cho rằng nguyên do là bởi việc đầu tư vào phương tiện chưa đáp ứng nhu cầu.