Thật bất ngờ, tỏi mọc mầm lại có thể phòng ngừa ung thư hữu hiệu hơn cả tỏi thường.