Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Mỹ nhân chuyến thăm của Tổng thống Obama được công bố toàn văn chiều 24-5 nhấn mạnh 7 lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.