Các chỉ huy quân đội ở châu Á Thái Bình Dương đang đặt máy bay trinh sát lên đầu danh sách những khí tài cần mua sắm, trên cả tàu chiến và máy bay chiến đấu, trong bối cảnh các nước ra sức bảo vệ lãnh hải của mình trước nhiều nguy cơ.