Các công ty nước này đang ôm khối nợ kỷ lục khi phải đi vay để trả lãi các khoản vay trước, làm tăng rủi ro vỡ nợ.