Mắc ca phải được trồng ở những nơi có nhiệt độ trung bình 15-35 độ C, thích hợp nhất vào khoảng 20-25 độ C, với lượng mưa trung bình mỗi năm từ 1.600-2.500mm.