Đây là nhận định của Giáo sư, tiến sĩ kinh tế địa lý Javier Revilla Diez, thuộc Viện nghiên cứu Institute of Geography Global South Studies Center (ĐH Cologne, Đức). Ông cho rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò là cỗ máy tăng trưởng chính của nền kinh tế.