Dòng tài chính bất hợp pháp của Trung Quốc ước tính đạt gần 1,4 nghìn tỷ trong một thập kỷ, mức lớn nhất đối với các quốc gia đang phát triển.